Obiady

Dariusz Binda 31 sierpnia 2016

Obiady

INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI  UBIEGANIA SIĘ

O DOFINANSOWANIE DO OBIADÓW SPOŻYWANYCH PRZEZ UCZNIÓW W SZKOLE

 

W bieżącym roku szkolnym istnieje możliwość ubiegania się

o refundacje spożywania obiadów przez dziecko/dzieci w szkole.

Osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy proszone są o bezpośrednie  zgłoszenie się do

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach i złożenie odpowiednich wniosków oraz  zaświadczeń.

Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowska 730

43-374 Buczkowice

Telefon: 33/ 811 77 11