Konkursy klas młodszych

Dariusz Binda 17 czerwca 2017

Miesiąc maj obfitował w liczne konkursy dla uczniów oddziałów zerowych oraz klas 1-3.

Dzieci z zeróweczki brały udział w konkursie plastycznym „Bolesław Chrobry – patron naszej szkoły lub moje ulubione miejsce w szkole.”

Laureatami i wyróżnionymi w konkursie zostali:

Julia Sanetra, Wiktor Starkowski, Maciej Górny-Galas, Jakub Skiba, Julia Stasica, Maja Świerczek, Zuzanna Giermanowicz, Wiktoria Pezda

Uczniowie klasy pierwszej brali udział w konkursie kaligraficznym.

Zmagali się z przepisaniem krótkiej notatki biograficznej o Bolesławie Chrobrym, patronie naszej szkoły.

Laureatkami zostały:

Edyta Czernek, Patrycja Kołacz

Uczniowie klasy 2 i 3  brali udział w konkursie ortograficznym .

Z każdej klasy wyłoniono dwóch mistrzów ortografii.

Mistrzowie orografii :

Klasa 2 a

Mikołaj Godziszka, Zofia Czylok

Klasa 2 b

Julia Kamińska, Antoni Żmuda

Klasa 2 c

Igor Sojka, Maja Grygierzec

Klasa 3 a

Igor Dobija, Michał Grzesiński

Klasa 3 b

Natalia Cygoń, Miłosz Kaleta

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Katarzyna Górnicka-Marek