Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Dariusz Binda 31 października 2018

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w

 

Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej

  „Nasza Ojczyzna”

 

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów
z klas I-VIII SP oraz III Gim.

Każdy uczestnik konkursu przygotowuje do recytacji jeden utwór poetycki (istnieje możliwość wyboru wiersza z dostępnych w bibliotece)

Data: 22 listopada 2018r. (czwartek)

Miejsce: biblioteka szkolna

*  *  *  *  *  *  *

REGULAMIN SZKLONEGO KONKURSU
POEZJI PATRIOTYCZNEJ
„NASZA OJCZYZNA”

Konkurs poezji patriotycznej „Nasza Ojczyzna”

zachęca do promowania wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej.

 

 1. Organizator

Biblioteka szkolna w Rybarzowicach

 1. Cele konkursu
 • Upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 • Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
 • Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.
 • Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i tradycją.
 • Rozwijanie zainteresowań poezją.
 • Promowanie młodych talentów.
 1. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas I-VIII SP oraz III Gim.

 1. Przebieg konkursu

Konkurs składa się z jednego etapu – szkolnego, który odbędzie się 22 listopada 2018r. w bibliotece szkolnej. Zgłoszenia należy składać u nauczyciela bibliotekarza do dnia 9 listopada b.r.(piątek).

 1. Warunki uczestnictwa
 • Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza o tematyce patriotycznej (dostosowanego do wieku i możliwości wykonawcy).
 • Występy oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 1. Kryteria oceny
 • Opanowanie pamięciowe tekstu
 • Dykcja
 • Dobór i rozumienie tekstu
 • Interpretacja utworu
 1. Informacje ogólne
 • Uczestników konkursu obowiązuje strój galowy.
 • Kolejność prezentacji zostanie podana do dnia 21 listopada 2018r.
 • Wszelkich informacji udziela nauczyciel bibliotekarz Marcelina Cygoń.

Serdecznie zapraszamy !!!