Konkurs plastyczny

Dariusz Binda 16 października 2018

Świetlica zaprasza do udziału

w Szkolnym Konkursie Plastycznym pt. KOSMOS

 

Cele: – rozwijanie zainteresowań tematyką wszechświata
          – kształtowanie zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej
          – poznanie nowych technik plastycznych i technicznych

 

Regulamin:
         • konkurs przeznaczony dla dzieci z oddziałów zerowych oraz klas I – III,
         • format prac dowolny,
         • technika prac dowolna,
         • prace indywidualne i zbiorowe.

 

Termin:
Prosimy o dostarczanie prac do 8 listopada do świetlicy szkolnej.
Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko autora oraz klasa.
Dla autorów najciekawszych prac – dyplomy.

Anna Gaweł-Łozińska