Konkurs plastyczny – Drzewo jesieni

Dariusz Binda 28 września 2016

Świetlica szkolna serdecznie zaprasza dzieci klas 1-3 oraz oddziałów zerowych do udziału w konkursie plastycznym.

Tematem konkursu jest „Drzewo Jesieni”.

Cele konkursu:

– rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;

– wdrażanie do proekologicznych zachowań ;

– dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów ekologicznych;

– pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka;

– rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznym.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 0 – III.

2. Uczestnicy mogą złożyć 1 pracę w formacie A4 lub A3, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.) lub pracę przestrzenną.

3. Prace muszą być wykonane samodzielnie!!!

4. Praca musi zawierać metryczkę (imię i nazwisko wykonawcy, wiek i klasa).

5. Prace należy dostarczyć do 28.10.2016r. do wychowawców świetlicy szkolnej.

6. Prace przechodzą na własność organizatora.

7. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych i opublikowanie nazwisk i wizerunku zwycięzców na stronie internetowej szkoły.

8. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na początku listopada 2016r.