Informacje o kalendarzu

Dariusz Binda 29 października 2018

Informacja o pracy szkoły.

*  *  *

2 listopada 2018r.

Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły dzień 2 listopada (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Po uzyskaniu informacji od rodziców, że w tym dniu zapewniają opiekę swoim dzieciom,

nie ma potrzeby organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

W związku z tym szkoła 2 listopada 2018r. będzie zamknięta.

*  *  *