Informacja o podziale oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego

Dariusz Binda 29 maja 2019

Informacja dotycząca ustalonych oddziałów

rocznego przygotowania przedszkolnego 6-latków

w roku szkolnym 2019/2020

.

Po analizie sugestii rodziców wprowadzono jedną zmianę dotyczącą podziału chłopców.

Poza tym skład oddziałów przedstawionych na spotkaniu w dniu 16 maja 2019r. jest aktualny.

Listy dzieci 6-letnich z podziałem na grupy wywieszone są na gazetce informacyjnej szkoły

(korytarz na parterze).