Hej kolęda, kolęda ….

Dariusz Binda 6 stycznia 2018

W dniu 5 stycznia 2018 odbył się Szkolny konkurs kolęd i pastorałek „…Hej kolęda, kolęda…”.

Celem konkursu było podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd i pastorałek,

umożliwienie doświadczenia sukcesu poprzez prezentację swojej twórczości

oraz integrację międzyklasową dzieci i młodzieży.

Laureaci konkursu:
Klasa 2a SP -,,Pastorałka od serca do ucha”
Klasa 4a SP- ,,Gore gwiada Jezusowi”
Klasa 4b SP-,,Pastorałka od serca do ucha”
Klasa 7a SP-,,Skrzypi wóz wielki mróz”
Klasa 2a Gimnazjum -,,W złobie leży”

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za przygotowany program artystyczny.

Katarzyna Skrzypek.