Gminny Dzień Profilaktyki

Dariusz Binda 11 czerwca 2018

Gminny Dzień Profilaktyki

W dniu 7 czerwca br. odbył się w Buczkowicach Gminny Dzień Profilaktyki, którego organizatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Buczkowicach.

Uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjów z okolicznych szkól w Gminie przygotowali pod opieką instruktorów i zaprezentowali spektakle o charakterze profilaktycznym.

Uczniowie naszej szkoły przedstawili spektakl pod tytułem: „Zwierciadło” według scenariusza W. Chmieleckiej.

Scenariusz pochodził z publikacji ” Maskę zrzuć” wydanej przez GODN.

Spektakl „Zwierciadło” poruszał tematy związane z dokonywaniem wyborów, o szacunku dla wartości, jakimi należy posługiwać się w życiu, o zgubnych skutkach stosowania używek i środków psychoaktywnych, dopalaczach, o przyjaźni i wsparciu w trudnych sytuacjach, o trudnych relacjach z dorosłymi i z rówieśnikami.

Uczniowie gimnazjum pod opieką pani Renaty Szopa z dużym zaangażowaniem pracowali nad przygotowaniem spektaklu.

Renata Szopa