Dzień Edukacji Narodowej

Dariusz Binda 18 października 2016

„Nasza przeszłość kształtuje naszą przyszłość”- A. Kępński.

110-lecie Szkoły w Rybarzowicach.

Rok szkolny 2016/2017 w Szkole w Rybarzowicach to rok jubileuszu 110-lecia. Uroczystość poświęcona temu świętu odbyła się 14 października. Połączono ją z obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowaniem uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Na akademii obecni byli pracownicy szkoły- czynni i emerytowani, rodzice uczniów klasy pierwszej oraz uczniowie.

Ponadto szkołę odwiedziło wielu znamienitych gości:

Wójt Gminy Buczkowice – Pan Józef Caputa;

Proboszcz Parafii Rybarzowice – Ks. Władysław Urbańczyk;

Wicestarosta Powiatu Bielskiego – Pan Grzegorz Szetyński;

Wiceprezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach – Pan Mirosław Szemla;

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych Gminy Buczkowice – Pan Stanisław Sowa.

Byli również m.in.: prezes OSP w Rybarzowicach, radni gminy, sołtys Rybarzowic, przewodniczący lokalnych stowarzyszeń i organizacji, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu gminy, emerytowani dyrektorzy szkoły oraz pracownicy Urzędu Gminy w Buczkowicach.

Pierwszą częścią uroczystości było ślubowanie uczniów pierwszej klasy SP.

Dzieci powtarzały za panią wicedyrektor Bronisławą Omańską treść przysięgi, ślubując m. in. dobrze i sumiennie uczyć się i pracować, by wyrosnąć na mądrego i godnego obywatela naszej ojczyzny- Polski. Treść ślubowania potwierdzili odbiciem palca wskazującego w Kronice Szkoły.

W drugiej części uroczystości zgromadzeni goście podziwiać mogli program artystyczny poświęcony historii szkoły oraz Dniu Edukacji Narodowej. Występujący w szczególny sposób podkreślili osiągnięcia placówki z ostatnich dziesięciu lat. Dzięki owocnej współpracy szkoły z Wójtem  Gminy Buczkowice – Panem  Józefem  Caputą udało się m.in. zainstalować monitoring, otworzyć nowe boisko tartanowe i nowoczesną halę sportową. Wyremontowano także wiele pracowni i wyposażono je w projektory i tablice multimedialne. Wybudowano nowe szatnie, zmodernizowano teren  wokół szkoły, wykonano zegar słoneczny.

Program artystyczny uświetniły występy chóru i absolwentów szkoły. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach w bardzo ciepły sposób wypowiadali się o dorobku szkoły. Składali również życzenia pracownikom szkoły w dniu ich święta. Z kolei Pan Dyrektor- Dariusz Binda wręczył zasłużonym dla placówki- statuetki „Przyjaciela Szkoły”.

Na zakończenie akademii uczniowie rozdali wszystkim obecnym  foldery okolicznościowe przygotowane z okazji  jubileuszu szkoły.

W 2016 roku wciąż aktualne pozostaje przesłanie absolwentów szkoły, ogłoszone z okazji jej 100- lecia i przedstawione w publikacji: ”100 lat Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach”: „…Wykształciłaś i wychowałaś wiele pokoleń naszych synów i córek. Do Ciebie przez tyle lat wiodły pierwsze samodzielne kroki dzieciństwa wszystkich mieszkańców Rybarzowic. Przetrwałaś najciemniejsze, dramatyczne chwile w naszej historii- lata zaborów i wojen. Zawsze wpajałaś młodemu pokoleniu poczucie patriotyzmu, byłaś orędownikiem polskiej kultury, tradycji, wiary, czci i honoru(…). Zmieniają się pokolenia. Na miejsce starszych przychodzą inni nowi uczniowie, ale Ty pozostajesz ta sama…”

dsc03631

Więcej zdjęć w galerii