3 maja 2018

Dariusz Binda 1 maja 2018

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Uczniowie klas siódmych pod opieką wychowawczyń: p. A. Górny i p. M. Gołąbek zaprezentowali program artystyczny, którego myślą przewodnią było : „CO ZNACZY BYĆ WOLNYM ?”

Recytatorom przyświecały również słowa świętego Jana Pawła II : „ Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.” Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru naszej szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie, wykorzystując fragmenty utworów wielkich Polaków m.in. A.F. Modrzewskiego, J. Kochanowskiego, I. Krasickiego, A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, zaprosili nas do wspólnej wędrówki przez wieki polskiej historii, przybliżając nam zmagania Polaków w walce o wolność. W sposób szczególny uczniowie podkreślili znaczenie pierwszej w Europie, a drugiej w świecie konstytucji- Konstytucji 3 Maja. Uroczystość uświetnił szkolny chór i soliści Weronika Klag i Karolina Wójcik, pod dyrekcją p. K. Skrzypek, wykonując piękne pieśni patriotyczne. Zaś uczniowie, którzy są członkami Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Rybarzowice, w ludowych strojach zatańczyli poloneza. Niech słowa Wisławy Szymborskiej, które wybrzmiały podczas szkolnej akademii, będą nam towarzyszyć podczas wszystkich wydarzeń upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości:
„ Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.”

Małgorzata Gołąbek

Więcej zdjęć w galerii